Miasto Białogard » Dla inwestorów » Oferta inwestycyjna

Miejskie nieruchomości na sprzedaż

Administrator

Ul. Gdyńska

Gdyńska - usługi
Gdyńska - usługi
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Białogardzie przy ulicy Gdyńskiej (obr. 019):

1. Dz. nr 117/127, powierzchnia 5.884 m2, cena wywoławcza 239.193,18zł;
2. Dz. nr 117/129, powierzchnia 7.024 m2, cena wywoławcza 282.166,92zł;
3. Dz. nr 117/130, powierzchnia 10.107 m2, cena wywoławcza 388.363,89zł;

Nieruchomości przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, tereny składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej.

Ul. Lutyków (122)

Lutyków (122)
Lutyków (122)
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Białogardzie przy ulicy Lutyków (obr. 019), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 122/23 o powierzchni 1.418 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 97.427,07 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Białogardzie, pokój 214.

Ul. Lutyków

Lutyków
Lutyków
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Białogardzie:

- Lutyków - Dz. nr 329/2, obr. 019, powierzchnia 1.274 m2, cena wywoławcza 78.216,19 zł;
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta w Białogardzie, pokój 214.

Ul. Wojska Polskiego 3 m.12

BURMISTRZ B I A Ł O G A R D U ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3. Lokal ma powierzchnię 33,88 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Położony jest na poddaszu budynku.

Przeznaczenie w planie – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 46/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 686, obręb 006.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 214.

Ul. Wojska Polskiego 3 m.11

BURMISTRZ B I A Ł O G A R D U ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3. Lokal ma powierzchnię 59,36 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarki. Położony jest na II piętrze budynku.

Przeznaczenie w planie – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 81/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 686, obręb 006.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 214.

Ul. Wojska Polskiego 3 m.6

BURMISTRZ B I A Ł O G A R D U ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3. Lokal ma powierzchnię 31,10 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Położony jest na poddaszu budynku. Do lokalu przynależy strych o powierzchni 5,86 m2.

Przeznaczenie w planie – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 50/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 686, obręb 006.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 214.

Ul. Wojska Polskiego 3 m.5

BURMISTRZ B I A Ł O G A R D U ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3. Lokal ma powierzchnię 36,26 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, ustępu i przedpokoju. Położony jest na poddaszu budynku. Do lokalu przynależy strych o powierzchni 7,21 m2.

Przeznaczenie w planie – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 59/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 686, obręb 006.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 214.

Ul. Wojska Polskiego 3 m.1

BURMISTRZ B I A Ł O G A R D U ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3. Lokal ma powierzchnię 67,46m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Położony jest na I piętrze budynku.

Przeznaczenie w planie – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 92/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 686, obręb 006.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 214.

Ul. Wojska Polskiego 90

BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 19,29 m2 składający się z sali i zaplecza, położony na parterze w budynku w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 90, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 521/10000 części w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 80 w obrębie 017 o powierzchni 0,0391 ha.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – podstrefa C2 (7MW, U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zwartej zabudowie.

Ul. Wazów/ Mestwina/ Aldony

Wazów-Mestwina
Wazów-Mestwina
Aldony
Aldony
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Białogardzie:

1. przy ulicy Mestwina - Dz. nr 45/1 i 48/2, obr. 007, o łącznej powierzchni 1.649 m2. Cena wywoławcza 103.054,32 zł.
2. przy ulicy Wazów - Dz. nr 61/2 i 58/2, obr. 007, o łącznej powierzchni 1.599 m2. Cena wywoławcza 99.990,39 zł.
3. przy ulicy Wazów - Dz. nr 57/2 i 54/2, obr .007, o łącznej powierzchni 1.597 m2. Cena wywoławcza 99.864,93zł.
4. przy ulicy Mestwina – Dz. nr 50/2 obr. 007, o powierzchni 658 m2. Cena wywoławcza 41.147,19zł.
5. przy ulicy Mestwina – Dz. nr 53/2 obr. 007, o powierzchni 764 m2. Cena wywoławcza 47.775,66zł.
6. przy ulicy Aldony – Dz. nr 487/1 obr. 017, o powierzchni 1843 m2. Cena wywoławcza 88.363,20zł.

Ul. Kisielice Duże 18

BURMISTRZ B I A Ł O G A R D U ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Białogardzie przy ulicy Kisielice Duże 18. Lokal ma powierzchnię użytkową 40,84 m2, składa się z trzech pokoi , kuchni i łazienki. Położony jest na poddaszu budynku. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,89 m2, strych o powierzchni 3,38 m2 i komórka o powierzchni 14,93 m2.

Przeznaczenie w planie – podstrefa S7 (4MW) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z lokalem związany jest udział wynoszący 222/1000 części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 219, obręb 018.

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 214.

Szosa Połczyńska

Szosa Połczyńska
Szosa Połczyńska
Burmistrz Białogardu informuje, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność Miasta Białogard położona w Białogardzie przy ulicy ul. Szosa Połczyńska, w obrębie 020, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 205, o powierzchni 8844 m2.

Ul. Mickiewicza

Ul. Mickiewicza
Ul. Mickiewicza
Burmistrz Białogardu o g ł a s z a, że została przeznaczona do zbycia nieruchomość położona w Białogardzie przy ulicy ul. Mickiewicza, w obrębie 007, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 326/1, o powierzchni 2.365 m2, stanowiąca własność Miasta Białogard.

Ul. Piastów

Ul. Piastów
Ul. Piastów
Burmistrz Białogardu informuje, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność Miasta Białogard położona w Białogardzie przy ulicy Piastów oznaczona w ewidencji gruntów nr 707/2 (obr. 009) o powierzchni 1316m2.

Ul. Moniuszki

Ul. Moniuszki
Ul. Moniuszki
Burmistrz Białogardu informuje, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność Miasta Białogard ustny położona w Białogardzie przy ulicy ul. Moniuszki, w obrębie 009, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 477/2, o powierzchni 377 m2,

Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska

Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
BURMISTRZ BIAŁOGARDU informuje, że przeznaczono do zbycia nieruchomości położone w Białogardzie w obrębie 017:
- przy ulicy Drzymały:

1. Działka nr 653/1 o powierzchni 951m2.
Cena wywoławcza wynosi 92.643,60 zł.
Wadium wynosi 18.000,00 zł.

2. Działka nr 653/6 o powierzchni 695m2.
Cena wywoławcza wynosi 75.362,10 zł.
Wadium wynosi 18.000,00 zł.

- przy ulicy Szosa Połczyńska:

1. Działka nr 653/3 o powierzchni 976m2.
Cena wywoławcza wynosi 94.783,80 zł.
Wadium wynosi 15.000,00 zł.

Okolice Szosy Połczyńskiej

okolice Szosy Połczyńskiej
okolice Szosy Połczyńskiej

BURMISTRZ BIAŁOGARDUinformuje, że przeznacza do zbycia nieruchomości gruntowe położone w Białogardzie w obrębie016oznaczone w ewidencji gruntów numerami:
- 191/21, o powierzchni1607 m2
- 191/25, o powierzchni1982 m2

FOTOGALERIA

Szosa Połczyńska
Ul. Mickiewicza
Ul. Piastów
Ul. Moniuszki
Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
okolice Szosy Połczyńskiej
Budowa krytej pływalni przy ul.Moniuszki
ul. Piastów
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Dworcowej
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".