Miasto Białogard » Dla inwestorów » Oferta inwestycyjna

Miejskie nieruchomości na sprzedaż

Administrator

Ul. Batalionów Chłopskich 14

BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym obejmującym trzy nie wyodrębnione lokale mieszkalne, o powierzchni użytkowej 132,94 m2 z przynależnym jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 45,29 m2 położonej w Białogardzie przy ulicy Batalionów Chłopskich 14, wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 450 w obrębie 017 o powierzchni 0,0335 ha.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – podstrefa C1 (28MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej w zabudowie zwartej.

Ul. Curie - Skłodowskiej

Curie-Skłodowskiej
Curie-Skłodowskiej
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białogardzie przy ulicy Curie - Skłodowskiej w obrębie 017, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 629, o powierzchni 512m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36.784,38 zł (w tym podatek VAT 6.878,38 zł).

Przetarg odbędzie się 27 października 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Białogard
(pokój 214).
Wadium kwocie 7.000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 24 października 2017 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Nr 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040 lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Białogardzie i z dowodem wpłaty zgłosić się w pok. 117 (parter). Wadium powinno być wpłacone i znajdować się na koncie Urzędu Miasta do 24.10.2017 r. do godz. 14.00.

Nieruchomość określona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz teren usług.

Ul. Lutyków (329/2)

Lutyków
Lutyków
BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza, że w dniu 26 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Białogard ul. 1 Maja 18 pokój nr 214 (I piętro) o godzinie 9.00 zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białogardzie przy ulicy Lutyków, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 329/2, obręb 019, o powierzchni 1.274 m2, cena wywoławcza wynosi 86.906,88 zł (z VAT).

Ul. Piłsudskiego (działka nr 693)

Piłsudskiego693
Piłsudskiego693
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Białogardzie przy ulicy Piłsudskiego w obrębie 017, oznaczonej jako działka nr 693 o powierzchni 1.449 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 229.039,53 zł (w tym podatek VAT 23%).

Przetarg odbędzie się 20 października 2017r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Białogard (pokój 214).

Ul. Piłsudskiego (działka nr 191)

Piłsudskiego191
Piłsudskiego191
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Białogardzie przy ulicy Piłsudskiego w obrębie 017, oznaczonej jako działka nr 191 o powierzchni 387 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61.171,59 zł (w tym podatek VAT 23%).

Przetarg odbędzie się 20 października 2017r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Białogard (pokój 214).

Ul. Wojska Polskiego 3/12

Wojska Polskiego 3-12
Wojska Polskiego 3-12
Wojska Polskiego 3
Wojska Polskiego 3
BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 33,88 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położony na poddaszu w budynku w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 46/1000 części w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 686 w obrębie 006 o powierzchni 0,0504 h.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Ul. Wojska Polskiego 3/6

Wojska Polskiego 3-6
Wojska Polskiego 3-6
Wojska Polskiego 3
Wojska Polskiego 3
BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 31,10 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki oraz przynależnego strychu o powierzchni 5,86 m2 położony na poddaszu w budynku w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 50/1000 części w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 686 w obrębie 006 o powierzchni 0,0504 ha.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Ul. Wojska Polskiego 3/5

Wojska Polskiego 3-5
Wojska Polskiego 3-5
Wojska Polskiego 3
Wojska Polskiego 3
BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 36,26 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, ustępu i przedpokoju oraz przynależnego strychu o powierzchni 7,21 m2 położony na poddaszu w budynku w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 59/1000 części w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 686 w obrębie 006 o powierzchni 0,0504 ha.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Ul. Wojska Polskiego 3/1

Wojska Polskiego 3-1
Wojska Polskiego 3-1
Wojska Polskiego 3
Wojska Polskiego 3
BURMISTRZ BIAŁOGARDU ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 67,46 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położony na I piętrze w budynku w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 92/1000 części w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 686 w obrębie 006 o powierzchni 0,0504 ha.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – podstrefa C4 (5MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług w zabudowie zwartej.

Ul. Świętochowskiego 21

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego w Białogardzie przy ulicy Świętochowskiego 21. Lokal użytkowy o powierzchni 27,27 m2, składa się z sali i zaplecza, położony jest na II piętrze budynku.

Przetarg odbędzie się 19 października 2017r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta w Białogardzie. Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 października 2017r. na rachunek bankowy budżetu Miasta Białogardu.

Ul. Usługowa

Ul. Usługowa
Ul. Usługowa
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Białogardzie przy ulicy Usługowej (obr. 005):

1. Dz. nr 214, obr. 005, powierzchnia 3.939 m2, cena wywoławcza 146.608,62 zł;
2. Dz. nr 215, obr. 005, powierzchnia 2.111 m2, cena wywoławcza 79.868,82 zł;

Ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - garaż

Ul. Wyszyńskiego - garaż
Ul. Wyszyńskiego - garaż
B U R M I S T R Z BIAŁOGARDU ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Białogardzie przy ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260/7 (powierzchnia 34m2), i 260/6 w ¼ części (o powierzchnia 109m2). Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem garażowym o pow. użytkowej 14,89 m2.

Przeznaczenie w planie miejscowym – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

Ul. Kościuszki

Kościuszki
Kościuszki
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Białogardzie, przy ulicy Kościuszki 3 o powierzchni 166 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 215 (obr. 010).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.566,76 zł.

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Ul. Jaśminowa

Jaśminowa
Jaśminowa
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Białogardzie, przy ulicy Jaśminowej o powierzchni 1.497 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 501 (obr. 010).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61.389,30 zł.

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ul. Batalionów Chłopskich 14

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białogardzie przy ulicy Batalionów Chłopskich 14.

Nieruchomość (dz. nr 450 w obrębie 017) o powierzchni 335 m2 zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 132,94 m2 oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 45,29 m2.

Szosa Połczyńska

Szosa Połczyńska
Szosa Połczyńska
Burmistrz Białogardu informuje, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność Miasta Białogard położona w Białogardzie przy ulicy ul. Szosa Połczyńska, w obrębie 020, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 205, o powierzchni 8844 m2.

Ul. Mickiewicza

Ul. Mickiewicza
Ul. Mickiewicza
Burmistrz Białogardu o g ł a s z a, że została przeznaczona do zbycia nieruchomość położona w Białogardzie przy ulicy ul. Mickiewicza, w obrębie 007, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 326/1, o powierzchni 2.365 m2, stanowiąca własność Miasta Białogard.

Ul. Piastów

Ul. Piastów
Ul. Piastów
Burmistrz Białogardu informuje, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność Miasta Białogard położona w Białogardzie przy ulicy Piastów oznaczona w ewidencji gruntów nr 707/2 (obr. 009) o powierzchni 1316m2.

Ul. Moniuszki

Ul. Moniuszki
Ul. Moniuszki
Burmistrz Białogardu informuje, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność Miasta Białogard ustny położona w Białogardzie przy ulicy ul. Moniuszki, w obrębie 009, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 477/2, o powierzchni 377 m2,

Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska

Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
BURMISTRZ BIAŁOGARDU informuje, że przeznaczono do zbycia nieruchomości położone w Białogardzie w obrębie 017:
- przy ulicy Drzymały:

1. Działka nr 653/1 o powierzchni 951m2.
Cena wywoławcza wynosi 92.643,60 zł.
Wadium wynosi 18.000,00 zł.

2. Działka nr 653/6 o powierzchni 695m2.
Cena wywoławcza wynosi 75.362,10 zł.
Wadium wynosi 18.000,00 zł.

- przy ulicy Szosa Połczyńska:

1. Działka nr 653/3 o powierzchni 976m2.
Cena wywoławcza wynosi 94.783,80 zł.
Wadium wynosi 15.000,00 zł.

Okolice Szosy Połczyńskiej

okolice Szosy Połczyńskiej
okolice Szosy Połczyńskiej

BURMISTRZ BIAŁOGARDUinformuje, że przeznacza do zbycia nieruchomości gruntowe położone w Białogardzie w obrębie016oznaczone w ewidencji gruntów numerami:
- 191/21, o powierzchni1607 m2
- 191/25, o powierzchni1982 m2

FOTOGALERIA

Szosa Połczyńska
Ul. Mickiewicza
Ul. Piastów
Ul. Moniuszki
Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
okolice Szosy Połczyńskiej
Budowa krytej pływalni przy ul.Moniuszki
ul. Piastów
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Dworcowej
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".