Miasto Białogard » Dla inwestorów » Oferta inwestycyjna

Miejskie nieruchomości na sprzedaż

Administrator

ul. Grunwaldzka 2

Burmistrz Białogardu ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 113,20 m2 oraz dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 20,00 m2, położonej w Białogardzie przy ulicy Grunwaldzkiej 2, wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 500 w obrębie 006 o powierzchni 0,0226 ha.
Nieruchomość objęta jest ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard – obiekty o walorach zabytkowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – podstrefa C8 (22MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości w rokowaniach wynosi - 175.591,00 zł w tym:
- cena budynków 135.591,00 zł,
- cena działki 40.000,00 zł.
Nieruchomość nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

ul. Mestwina

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białogardzie przy ulicy Mestwina w obrębie 008, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 38/7, o powierzchni 1614 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99.871,08 zł ( w tym podatek VAT 18.675,08zł).

Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Białogard (pokój 153, parter, wejście do budynku „B”).

Wadium kwocie 19.000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2020 r. przelewem na konto budżetu Miasta Nr 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040 lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Białogardzie i z dowodem wpłaty zgłosić się w pok. 117 (parter). Wadium powinno wpłynąć na konto do 25.08.2020r. do godz. 14:00.
Nieruchomość określona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją i koncepcją zagospodarowania terenu (tel. 94 3579 153 ).

ul. Jaśminowa i ul. Jarzębinowa

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Białogardzie, w obrębie 010:
- przy ulicy Jaśminowej:
1. Dz. nr 500, (obr. 010), powierzchnia 1.054m2, cena wywoławcza 64.963,68 zł;
Przez działkę przebiega sieć ks200, ustanowiona będzie bezpłatna służebność na długości 37m.
- przy ulicy Jarzębinowej:
2. Dz. nr 504, (obr. 010), powierzchnia 1.758 m2, cena wywoławcza 107.684,04 zł. Przez działkę przebiega sieć ks200, ustanowiona będzie bezpłatna służebność na długości 50m.
Nieruchomości przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ul.Matejki 1A

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości o powierzchni 118m2, położonej w Białogardzie przy ulicy Matejki 1A, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 304 obr. 017. Nieruchomość zabudowana jest dwoma dwukondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 157,87 m2. Nieruchomość jest w złym stanie technicznym i przeznaczona jest do kapitalnego remontu.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – podstrefa C1 (22MW,U) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości 162.000,00 zł w tym: grunt – 18.316,00 zł, budynki – 143.684,00 zł

Nieruchomość objęta jest ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard – obiekty o wysokich walorach zabytkowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków, objęte ochroną na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością – nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 304 w pasie gruntu o powierzchni 20m2 na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 1 i 3 w budynku mieszkalnym posadowionym na działce gruntu nr 305.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 153/154 budynek B.

ul. Sportowa - 5 działek

Burmistrz Białogardu ogłasza III przetargustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Białogardzie przy ulicy:
1.ul. Sportowa – działki nr 289/6 i 82/9 o łącznej powierzchni 1.200 m2, cena wywoławcza 72.840,60 zł;
2.ul. Sportowa – działki nr 289/7 i 82/10 o łącznej powierzchni 1.201 m2, cena wywoławcza 72.900,87 zł;
3.ul. Sportowa – działki nr 276/6 i 82/11 o łącznej powierzchni 1.200 m2, cena wywoławcza 72.840,60 zł;
4.ul. Sportowa – działka nr 276/7 o powierzchni 1.200 m2, cena wywoławcza 72.840,60 zł;
5.ul. Sportowa – działka nr 276/8 o powierzchni 1.308 m2, cena wywoławcza 79.396,50 zł;

ul.Wojska Polskiego

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 620/1000 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 1.

Nieruchomość (dz. nr: 689 w obrębie 006) zabudowana jest trzema budynkami – mieszkalnym 3-kondygnacyjnym, mieszkalnym 2-kondygnacyjnym i niemieszkalnym 1-kondygnacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 723,92 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Udział 620/1000 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej związany jest z sześcioma niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 449,10 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno - przestrzennej C4 oznaczona symbolem 5MW,U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miasta (pokój nr 153/154, budynek B).

Cena wywoławcza udziału nieruchomości wynosi 565.374,00 zł w tym: grunt – 77.278,00 zł, budynki – 488.096,00zł.

ul. Jaśminowa

Burmistrz Białogardu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Białogardzie, przy ulicy Jaśminowej o powierzchni 1.330 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 498 (obr. 010).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61.685,73zł w tym podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2020r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Białogardzie, pokój 153, budynek „B” (parter).

ul. 1 Maja

Burmistrz Białogardu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Białogardzie, przy ulicy 1 Maja o powierzchni 1.645 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 37/2 (obr. 002).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 104.505,72zł w tym podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2020r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Białogardzie, pokój 153, budynek „B” (parter).

Ul.Grunwaldzka

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości o powierzchni 2.836m2, położonej w Białogardzie przy ulicy Grunwaldzkiej 44, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 671 obr. 006. Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami (połączonymi w funkcjonalną całość – po byłej szkole) oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków nr: 1540 – 2 kondygnacyjny, 1541 – 3 kondygnacyjny i 1542 – 1 kondygnacyjny. Funkcja budynków: oświata, nauka, kultura i funkcja sportowa. Nieruchomość składa się ze 109 pomieszczeń (*) o łącznej powierzchni użytkowej 2.251,40 m2.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – podstrefa C4 (12Uo) tereny zabudowy usług oświaty.

Ul. Piastów

Ul. Piastów
Ul. Piastów
Burmistrz Białogardu informuje, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność Miasta Białogard położona w Białogardzie przy ulicy Piastów oznaczona w ewidencji gruntów nr 707/2 (obr. 009) o powierzchni 1316m2.

Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska

Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
Burmistrz Białogarduinformuje, że przeznaczono do zbycia nieruchomości położone w Białogardzie w obrębie 017:
- przy ulicy Drzymały:

1. Działka nr 653/1 o powierzchni 951m2.
Cena wywoławcza wynosi 92.643,60 zł.
Wadium wynosi 18.000,00 zł.

2. Działka nr 653/6 o powierzchni 695m2.
Cena wywoławcza wynosi 75.362,10 zł.
Wadium wynosi 18.000,00 zł.

- przy ulicy Szosa Połczyńska:

1. Działka nr 653/3 o powierzchni 976m2.
Cena wywoławcza wynosi 94.783,80 zł.
Wadium wynosi 15.000,00 zł.

Okolice Szosy Połczyńskiej

okolice Szosy Połczyńskiej
okolice Szosy Połczyńskiej

Burmistrz Białogardu informuje, że przeznacza do zbycia nieruchomości gruntowe położone w Białogardzie w obrębie 016 oznaczone w ewidencji gruntów numerami:
- 191/21, o powierzchni1607 m2
- 191/25, o powierzchni1982 m2

FOTOGALERIA

Ul. Piastów
Ul. Drzymały, Szosa Połczyńska
okolice Szosy Połczyńskiej
Budowa krytej pływalni przy ul.Moniuszki
ul. Piastów
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Dworcowej
Budowa galerii handlowej HOSSO
Rondo HDK
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin serwisu Polityka prywatności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".