Miasto Białogard » Media o Białogardzie »

BEL CANTO. Piękny śpiew białogardzkiego chóru

Administrator
Są już doskonale rozpoznawalni w regionie. Uświetniają wiele miejskich uroczystości, koncertują poza Białogardem. Każdy koncert to oddzielna historia, moc atrakcji i bardzo wiele wzruszeń. Ich repertuar wypełniają utwory kościelne i świeckie. Jesienią ub. roku z wielką pompą obchodzili jubileusz 5-lecia istnienia. O białogardzkim chórze kameralnym BEL CANTO rozmawiamy z dyrygentem i szefem artystycznym zespołu Pawłem Mielcarkiem.

Co oznacza nazwa waszego chóru?

- Większość chórów wybiera nazwy dla swoich zespołów w języku łacińskim lub włoskim. Ja wybrałem nazwę Bel Canto – bezpośrednio tłumacząc z języka włoskiego - „piękny śpiew”. Osobiście lubię ten melodyjny i łatwy do śpiewania język, stąd mój wybór.

Z artystycznej perspektywy 5 lat działalności chóru to już dużo czy jeszcze niewiele?

- Z perspektywy chóralistyki polskiej i światowej to bardzo mało, ale z perspektywy regionalnej i lokalnej to dość sporo. Znam bardzo dużo chórów z całego świata, które mają bardzo bogatą historię. Np. Chór Chłopięcy St. Florianer Sängerknaben z Wiednia, z którym miałem okazję współpracować jeszcze jako chórzysta koszalińskiego chóru w 2001r. To chór, który posiada ponad 1000 letnią tradycję. Aż trudno się nadziwić, gdy nasze Państwo powstawało, ten chór miał już zarysowaną swoją jakąś formę istnienia.

Należy podkreślić, iż chór Bel Canto to jedyny chór „miejski” w naszym mieście. Istnieje chór parafialny w Białogardzie, jednak należy rozróżnić chóry świeckie i sakralne. Z innego punktu widzenia – 5 lat to dość sporo. Przez ten czasu zespół miał możliwość występowania ze znakomitymi muzykami, dyrygentami, specjalistami w dziedzinie chóralistyki z całego świata. Mamy już w swoim repertuarze ponad 50 utworów, a to w przypadku chóru amatorskiego, dość pokaźny dorobek.

Przy każdej rocznicy pojawia się pytanie o początek. Jak on wyglądał w Bel Canto?

- Wszystko rozpoczęło się w styczniu 2011r. Byłem wówczas organistą w kościele pw. Św. Jerzego w Białogardzie. Po jednej z mszy świętej podeszła do mnie p. Jadwiga Majewska – szefowa Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Białogard „Liderka”, działającego w Gminie Białogard. Zaproponowała założenie zespołu śpiewaczego w małej podbiałogardzkiej wsi Dębczyno. Jej zdaniem dość spora liczba osób należących do tego stowarzyszenia była chętna do śpiewania. I tak się stało. W lutym miało miejsce spotkanie organizacyjne i pierwsza próba, podczas której przede wszystkim chciałem poznać możliwości wykonawcze osób, które przybyły na nasze spotkanie. Było wówczas 8-10 osób i co najważniejsze, większość z Nich śpiewa w chórze do dziś. Z upływem miesięcy osób przybywało, było sporo chętnych ludzi z Białogardu, którzy chcieli śpiewać, jednak dojazd do Dębczyna uniemożliwiał im kontakt z muzyką chóralną. W maju podjęliśmy decyzję o „przeniesieniu” chóru do Białogardu, a dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – pana Pawła Wiśniewskiego od 1 czerwca 2011r. Rozpoczęliśmy swoją działalność w tejże instytucji.

Bel Canto jest zespołem amatorskim. Pozyskiwanie chórzystów nie jest chyba łatwe?

- W chórze obecnie śpiewa około 35 osób z Białogardu, Karlina, Tychowa, Dygowa i ościennych miejscowości naszego miasta. Chór stale się rozrasta, a na podkreślenie zasługuje fakt, że ludzie sami do nas przychodzą i chcą śpiewać. Nie mam problemów w przypadku kobiet, jednak panów jest w chórze dość mało, ale jest to problem globalny. Panów jest mało w chórach zawodowych, operowych, a także w chórach uniwersyteckich, czy po prostu w małych chórach pracujących przy parafiach. Obecnie przeżywamy „deficyt” mężczyzn w zespołach chóralnych. Jeszcze 15-20 lat temu, kiedy bardzo modne były chóry chłopięce i chłopięco-męskie, w Polsce było ich ponad 100, dziś jest ich o wiele mniej. Myślę, że zmiana standardów życia w znacznym stopniu się do tego przyczynia. Na rynku jest bardzo bogata oferta. Od zajęć sportowych, na teatralnych skończywszy. Młodzież wybiera często inną formę spędzania swojego czasu. A szkoda, bo śpiewanie w chórze znacznie rozwija poziom intelektualny i kształtuje osobowość młodego człowieka.

Jak wygospodarowujecie czas na próby i koncerty? Są trudności?

- Ja osobiście podziwiam osoby, które umieją pogodzić swoje sprawy rodzinne i zawodowe z chórem. Przed występami, prób jest znacznie więcej. Standardowo zespół spotyka się 2 razy w tygodniu. Bywa, że niektórzy muszą brać urlop w pracy, aby pojechać na jakiś koncert np. do Szczecina, czy Drawska Pomorskiego. Pragnę tutaj podziękować wszystkim moim chórzystom za zaangażowanie na próbach i wyjazdach. Chór stanowi jedną wielką rodzinę. Staramy się sobie pomagać i wspierać, szczególnie w trudnych okresach, jakimi są ważne występy w regionie.

Jest pan odpowiedzialny za stronę organizacyjną chóru – próby, koncerty, wyjazdy. Czy w tak urozmaiconej, zarówno wiekowo, jak i zawodowo grupie daje się bez większych kłopotów wygospodarować na to wszystko czas?

- Chór Bel Canto to chór pokoleniowy, a takich w Polsce jest mało. Mamy osoby, które są uczniami gimnazjów i szkół średnich, a także osoby, które od kilku lat są już na emeryturze. Największą bolączką takich zespołów jest wyrównanie barwy wykonawczej oraz podstawowy składnik – emisja głosu, nad którą oprócz mnie czuwają wykwalifikowani fachowcy w tej dziedzinie jak prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska – dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, oraz Maria Wleklińska – wieloletnia mezzosopranistka Opery Nova w Bydgoszczy. To są oczywiście dodatkowe spotkania, ale wszyscy bardzo chętnie znajdują na nie czas i uczestniczą w nich, doskonaląc swoje umiejętności wokalne.

Jak wygląda wasza codzienna praca w chórze?

- Spotykamy się w CKiSE dwa razy w tygodniu. Jeden dzień to dwugodzinna próba całościowa, zaś drugi dzień to próby głosowe. Próby zawsze rozpoczynamy od rozśpiewania i zajęć emisji głosu, które obejmują ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne, oddechowe i dykcyjne, dzięki którym łatwiej możemy przystąpić do pracy nad utworami.

Jesienią ubiegłego roku świętowaliście swój jubileusz z wielką pompą. Odbyliście tournée. Wrażenia?

- Dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie chór mógł odbyć swoje jubileuszowe tournée. Śpiewaliśmy w Szczecinie, Darłowie, Świdwinie, Drawsku Pomorskim, Nowogardzie i rodzinnym Białogardzie. Każdy koncert to oddzielna historia, moc atrakcji i bardzo wiele wzruszeń. Najpiękniejszym koncertem był oczywiście koncert w kościele pw. NSPJ w Białogardzie. Świątynia wypełniona po brzegi przez mieszkańców i zaproszonych gości. Wiele słów podziękowań, uznania dla pracy chórzystów, wiele pięknych kwiatów, wzruszających łez, które jeszcze bardziej motywują do dalszej, owocnej pracy.

Rok 2015 zwieńczyliście Koncertem Bożonarodzeniowym. To duże przedsięwzięcie, w dodatku charytatywne.

- Chór Bel Canto od samego początku, tj. od 2011r. Jest razem z CKiSE organizatorem Koncertów Bożonarodzeniowych. Od początku są także z nami Uczniowie i Absolwenci Szkoły Muzycznej I Stopnia w Białogardzie. Myślę, że Koncerty Bożonarodzeniowe już na stałe wpisały się w kalendarz imprez naszego miasta, tym bardziej, że z roku na roku staram się je urozmaicać, zarówno pod względem repertuaru koncertu, jak i wykonawców. W tym roku zaprosiłem do tego przedsięwzięcia także Zespół G91 oraz Zespół Macieja Radka, którzy oprócz tradycyjnych polskich kolęd pokazali także utwory związane z tematyką Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku moja żona podsunęła mi pomysł, aby koncert miał charakter charytatywny. Oczywiście po rozmowie z p. Pawłem Wiśniewskim bez zastanowienia przyjęliśmy tę formę. W tamtym roku zbieraliśmy na Oddział Dziecięcy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie. Zebraliśmy kwotę ponad 5 tys. złotych, w tym roku również publiczność białogardzka nie zawiodła i na rzecz chorego na białaczkę Przemka Świątka udało nam się zebrać ponad 8 tys. zł., za które wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję. Kolejny Koncert Bożonarodzeniowy za rok. Organizacja tego koncertu pochłania mnie i osób w to zaangażowanych bardzo dużo energii, ale satysfakcja po koncercie wynagradza nam te trudny związane z przygotowaniem tego dzieła.

Przez te 5 lat na pewno nazbierało się już sporo prezentacji na waszym koncie. Gdzie można było was usłyszeć? Jak odbierała was publiczność?

- Występowaliśmy w wielu miastach naszego regionu, jednak najwięcej koncertów odbyło się w Białogardzie. Uświetniamy uroczystości świeckie i sakralne. O naszych koncertach można się dowiedzieć ze strony internetowej www.belcanto.blog.pl oraz strony www.kultura.bialogard.info. Nie mnie oceniać występy chóru :)

Na czym się opiera się wasz repertuar?

- W repertuarze zespołu znajdują się utwory kościelne i świeckie. Z racji tego, że chór działa w miejskiej instytucji kultury staramy się, aby większość repertuaru stanowiły utwory o tematyce świeckiej. Jednak chór bardzo często obsługuje różne uroczystości kościele, tak więc musimy także na bieżąco uzupełniać swój dorobek artystyczny o nowe utwory sakralne.

Zdobyliście na swojej artystycznej drodze znaczące już laury. Można chyba śmiało stwierdzić, że tworzycie czołówkę chórów w województwie zachodniopomorskim.

- W 2014r. i 2015r. Chór wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów i Zespołów Kameralnych organizowanym przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. W obu latach uzyskaliśmy tytuł laureata. To wielka zasługa przede wszystkim chórzystów i naszych akompaniatorów – Mirosława Gałęskiego z Poznania i Natalii Falęckiej z Karlina. Fakt, jesteśmy rozpoznawalni w regionie jeżeli chodzi o chór amatorski. Różne Ośrodki Kultury zapraszają nas na występy. Należy jednak rozdzielić chóry zawodowe od amatorskich. Obie grupy są mocno rozbudowane w naszym województwie, co jeszcze bardziej utrudnia wyróżnienie na tle konkurencji. Ta piękna idea śpiewu chóralnego w naszym regionie zbiera coraz więcej adeptów amatorskiej i zawodowej sztuki chóralnej, co cieszy zarówno dyrygentów jak i chórmistrzów.

Najbliższe zamierzenia, gdzie wystąpicie?

- Jeszcze w styczniu, a dokładnie 23 stycznia na zaproszenie Fabryki FABICH z Suliszewa wystąpimy wraz z naszą Orkiestrą Uczniów i Absolwentów w Gudowie z Koncertem Świątecznym. Rok 2016, na pewno przyniesie nowe propozycje koncertowe. Obecnie wprowadzam nowy repertuar, który będziemy chcieli prezentować mieszkańcom naszego miasta. W planach także uczestnictwo w Przeglądzie Chóralnym, jednak nie wybrałem jeszcze konkretnego miejsca. Trwają także rozmowy na temat kolejnego wspólnego dzieła z poznańskim Zespołem Muzyki Sakralnej LUMEN. Rok 2016 jest ogłoszony przez Papieża Franciszka, rokiem Miłosierdzia, stąd wraz z LUMENem planujemy wspólne wykonanie w kołobrzeskiej Bazylice konkatedralnej poporatorium Miłosierdzie Boże. Oprócz tego szereg koncertów w regionie.

Białogardzianin nr 796 z 15 stycznia 2016
Data: 2016
Temat: Kultura

Media o Białogardzie

Jadą nowe autobusy. Na razie cztery małe. Później dojadą większeWczoraj w Białogardzie Andrzej Adamczewski, prezes ZKM, podpisał umowę na dostawę pierwszych czterech, zupełnie nowych autobusów. Nowe maszyny mają tu dojechać po wakacjach. Na razie będą to pojazdy małe, których dostawcą będzie firma AB ...» więcej Budynek po Uniconie ma przestać straszyć. Pojawił się inwestorOgromny budynek przy ulicy Świdwińskiej od wielu lat jest nieczynny. Zakład, który tu funkcjonował przeniósł się do nowej siedziby. Dysfunkcyjny na współczesne standardy obiekt pozostawiono „na uboczu”. Popadał w ruinę. Właściciel, skarb ...» więcej Kolejne autobusy na horyzoncieZakład Komunikacji Miejskiej w ofensywie. Niedawno spółka ogłosiła przetarg na dostawę czterech autobusów klasy mini, a w ślad za nim poszło już następne zamówienie na duże pojazdy. Dzięki temu w Białogardzie w pełni wymieniony zostanie w ...» więcej Tony na tonyGłębokie wykopy, góry gruzu to krajobraz, jaki można zobaczyć przy ul. Fabrycznej, gdzie powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Tony ciężkiego sprzętu w postaci koparek czy młotów hydraulicznych wkopują się w ziemię i prują fundament ...» więcej 100 lat!Niecodzienna uroczystość, wspaniały jubileusz. Białogardzka Seniorka, pani Bronisława Sawicka, hucznie świętowała swoje… setne urodziny! Na uroczystość, która odbyła się 17 kwietnia w Klubie Osiedlowym przy ul. Wojska Polska, przybyło lic ...» więcej Nie wypalaj trawOd wielu lat na przełomie zimy i wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to niestety bezmyślnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonałe p ...» więcej PARSĘTA 2018. Popłyń ku Bałtykowi14 kwietnia odbędzie się Maraton Kajakowy na Parsęcie. Chętni mają do wyboru dwa dystanse, to nowość. Lista uczestników rośnie, można się jeszcze zapisać. Impreza rozpoczyna cykl maratonów kajakowych CANOA CUP.» więcej Requiem na jubileuszRequiem Mozarta to wymagające dzieło nawet dla profesjonalnych chórzystów, co dopiero, gdy na warsztat biorą go nie muzycy, ale… medycy. Jubileuszowa niespodzianka zachwyciła mieszkańców Białogardu.» więcej 44. RAJD MONTE KARLINOMiłośnicy czterech kółek zacierają ręce. Już w następny weekend na białogardzką starówkę wjadą rajdowe emocje.» więcej Budżet Obywatelski. KonsultacjeRuszyła pierwsza edycja Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą składać projekty. Trwa kampania promocyjna, Miasto organizuje również konsultacje z mieszkańcami.» więcej
1234567

FOTOGALERIA

Tony na tony
100 lat!
Razem możemy więcej
Uwaga, leją!
Mieszkania w Białogardzie są do wzięcia
Białogardzki Park Inwestycyjny "Invest-Park"
Miejskie schronisko
Tereny inwestycyjne
Pamiętamy i dziękujemy
Średniowieczny Białogard
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin serwisu Polityka prywatności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".