Miasto Białogard » Zapowiedzi wydarzeń »

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARD

Redaktor
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ INFORMUJE MIESZKAŃCÓW MIASTA,
ŻE XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 1 LIPCA 2020 R. /ŚRODA/
O GODZ. 9.00 W URZĘDZIE MIASTA W BIAŁOGARDZIE, UL. 1 MAJA 18
SALA KONFERENCYJNA /NR 106 - PARTER/ ORAZ CZĘŚCIOWO SESJA ZDALNA.
PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
1. Otwarcie Sesji, w tym:
- stwierdzenie „quorum”,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej Białogardu,
- wystąpienia mieszkańców.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie kwoty stanowiącej podstawę ustalania dla centrum integracji społecznej, w przypadku gdy
instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, kwoty dotacji pochodzącej z dochodów własnych
Miasta – druk A,
b) w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości – druk B,
c) w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Białogard na rok szkolny 2020/2021 -druk C,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk D,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Białogard ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, tworzonego w budżecie Miasta – druk E,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia – druk F,
g) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach prowadzonych przez Miasto Białogard
– druk G,
h) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Białogard – druk H,
i) w sprawie aktualizacji na rok 2020 programu ochrony środowiska dla miasta Białogard na lata
2017 2020 – druk I,
j) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard – druk J,
k) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk K,
l) w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk L,
ł) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk Ł,
m) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk M,
n) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych – druk N,
g) o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk O,
h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk P.
5. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
6. Zamknięcie Sesji.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Strząbała

Kiedy: 2020-07-01, godz. 09:00
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin serwisu Polityka prywatności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".