Miasto Białogard » Informacje »

Ochrona przyrody - nowelizacja ustawy

Administrator
O G Ł O S Z E N I E. Burmistrz Białogardu informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzania kar za ich usunięcie bez zezwolenia.

Posiadacz nieruchomości nie będzie musiał uzyskać zezwolenia na usunięcie m.in. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał:

- 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistego, - 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zniesiono także obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów z ogrodów przydomowych i indywidualnych ogrodów działkowych.

Ustawa przewiduje także zmiany zasad uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, dzięki którym nie będzie już wymagana zgoda wszystkich właścicieli lokali. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą miały obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanym usunięciu drzew i krzewów przynajmniej na 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie, podając termin na zgłaszanie uwag. Oświadczenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych będzie wymogiem formalnym wniosku i będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnych.

Nowe zasady usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela nieruchomości;

● jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę właściciela,

● zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

a) użytkownika wieczystego;

b) spółdzielnię mieszkaniową;

c) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

d) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

2) właściciela urządzeń służących do doprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, które nie należą do części składowych nieruchomości a wchodzą w skład przedsiębiorstwa – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń (art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).

Uwaga!

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.

Dla nieruchomości będących własnością miasta, nie będących w użytkowaniu wieczystym, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje Starosta Białogardzki. Posiadacz nieruchomości załącza do wniosku zgodę Burmistrza Białogardu na usunięcie wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Nie jest wymagane uzyskania zezwolenia na usunięcie:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

12) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

13) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Uwaga!

W terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, podmioty określone w pkt 12 i 13 przekazują Burmistrzowi Białogardu informacje o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów;

14) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.

Więcej informacji o zmianach można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska. Nowy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu znajdziesz >>> TUTAJ.

Data: 2015

Informacje

BOSiR partnerem Białogardzkiej Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny Posiadacze kart mogą korzystać ze zniżek na bilety wstępu do krytej pływalni w Białogardzie. Z Białogardzką Kartą Dużej Rodziny dla każdego dziecka 5 zł za 2 godziny basenu Z Białogardzką Kartą Seniora druga godzina na basen gratis ...» więcej Parking przy stadionie gotowy!Zakończył się remont parkingu na terenie Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wymieniono nawierzchnię i wyznaczono 30 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.» więcej Rowerowa nowość w BiałogardziePasy ruchu dla rowerów - bezpieczne rozwiązanie stosowane w wielu polskich miastach, teraz także dla białogardzkich cyklistów!» więcej Wsparcie finansowe - trzeci nabór wniosków!Zgłoszenia o dofinansowanie na termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne będzie można składać już od 2 sierpnia.» więcej Badajmy się - Profilaktyka 40 PLUSOd 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.» więcej Wakacyjne półkolonie z BOSiRem!Pełen uśmiechu aktywny wypoczynek, zajęcia sportowe i kreatywne, okazje do zawarcia nowych przyjaźni. Półkolonie z Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji cieszą się ogromną popularnością, chętnych na wakacyjne przygody nie brakuje.» więcej Będzie nowy plac zabawWkrótce na placu zabaw w Parku Orła Białego pojawią się nowe urządzenia dla dzieci.» więcej Dofinansowanie na wyprawkę szkolnąSkorzystaj z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021/2022» więcej Wsparcie dla białogardzkiego WOPR!12 lipca burmistrz Białogardu Emilia Bury podpisała umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Białogardzie, dotyczącą finansowego wsparcia.» więcej URODZINOWY WEEKEND BIAŁOGARDU!Wielkimi krokami zbliża się 722. rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu. Już dziś zapraszamy wszystkich białogardzian na dwudniową miejską imprezę plenerową pod hasłem URODZINOWY WEEKEND BIAŁOGARDU!» więcej
1234567

FOTOGALERIA

Parking przy stadionie gotowy!
Rowerowa nowość w Białogardzie
Badajmy się - Profilaktyka 40 PLUS
Wakacyjne półkolonie z BOSiRem!
Wsparcie dla białogardzkiego WOPR!
Absolutorium dla burmistrza Białogardu
Nagroda dla Nikoli
Nowa nawierzchnia na ul. Chrobrego
Muzyczne spotkanie na starówce
Seniorzy odbierają Białogardzkie Karty Seniora!
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".