Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Informacje »

Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Redaktor - K.S.
Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru: Priorytet 6, Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny o nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23
Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Miasto Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krótka 1, 78-200 Białogard, ogłaszają otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych realizującego zadania statutowe na terenie miasta Białogard lub powiatu białogardzkiego, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027)

Cel projektu:
Wsparcie rodzin z terenu Miasta Białogard. Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta Białogard przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

Typy działań przewidziane do realizacji:
1. Wsparcie na rzecz rodziny w formie:
a) usług w środowisku dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (m.in. asystentura rodzinna, terapia, mediacja, poradnictwo specjalistyczne, rodziny wspierające, interwencja kryzysowa, rozwój doradztwa rodzinnego, grupy wsparcia, tworzenie i funkcjonowanie lokalnych miejsc wsparcia dla rodzin z dziećmi np: klubów dla rodziców, wspieranie profilaktyki rozpadu więzi rodzinnych, budowania kompetencji dzieci/dzieci i rodziców);
b) działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparcie terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy - w domu, w środowisku, w szkole itp.), wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, sprawców przemocy, lokalne centra terapeutyczne dla osób potrzebujących pierwszej, wstępnej pomocy (konsultacji) przed skierowaniem do stałej pomocy w zakresie psychologa lub psychiatry, interwencja kryzysowa;
c) usług wsparcia dla dzieci i młodzieży usamodzielnianych, przebywających w instytucjach całodobowych np. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. oraz w placówkach wsparcia dziennego;
d) wsparcia psychologicznego dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci adoptowanych itp.;
e) wsparcie szkoleniowo doradcze dla kadry podmiotów i instytucji pracujących z rodziną w kierunku rozwoju usług na rzecz rodziny i profilaktyki kierowania dzieci do pieczy;
f) wprowadzenia innowacyjności w zakresie zadań gminy w obszarze wsparcia rodziny.
Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz rodzin
Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji działań na rzecz wsparcia rodzin
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) być sporządzone w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (statut oraz wypis z właściwego rejestru np. KRS)
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 wraz z załącznikami
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
• otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
• nie zalega z opłacaniem podatków
Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Burmistrza Białogardu
b) Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Białogard dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
c) Od decyzji Burmistrza Białogardu nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Białogardzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.22”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 27.12.2023 r. do godziny 15.00
c) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Emilia Bury
Burmistrz Białogardu

Pliki do pobrania:
Data: 2023
Temat: Samorząd

Informacje

Uchrońmy dom przed pożarem sadzy w kominie.Pożar sadzy w kominie może być rezultatem spalania mokrego drewna, płyt wiórowych, śmieci, czy odpadów komunalnych, a także elementów z tworzywa sztucznego i gumy. Nagromadzona sadza to pozostałości z niepełnego spalania tych materiałów s ...» więcej Koty wolno żyjące. Wsparcie dla opiekunów.Miasto Białogard realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi przypomina o możliwości składania wniosków na dokarmianie i/lub zabiegi sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów.» więcej Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Białogard w roku 2024Informujemy, iż zostały ogłoszone OTWARTE KONKURSY OFERT.» więcej Dodatek osłonowy 2024Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ...» więcej Komunikat» więcej Uchwalenie budżetu na 2024 rok.Na LXV sesji Rady Miasta Białogardu, uchwalony został budżet na rok 2024.» więcej Informacje na temat szczepień przeciw Covid-19 na rok 2023/2024W związku z pismem z dnia 11 grudnia 2023 r. Pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia informujemy, że w ramach działań Ministra Zdrowia podejmowanych na rzecz realizacji szcz ...» więcej Przedświąteczne Spotkanie Białogardzian - wydarzenie pełne świątecznego klimatu.15 grudnia odbyło się Przedświąteczne Spotkanie Białogardzian. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć tak wielu mieszkańców Białogardu.» więcej Kolejna nowoczesna syrena alarmowa w Białogardzie.Na wieży Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie zamontowano nowoczesną, elektroniczną syrenę alarmową na bazie głośników szczelinowych.» więcej Jarmark Bożonarodzeniowy i Spotkanie Przedświąteczne Białogardzian.Burmistrz Białogardu Emilia Bury zaprasza na 1 Jarmark Bożonarodzeniowy i Spotkanie Przedświąteczne Białogardzian.» więcej
45678910

FOTOGALERIA

"Skaczący Park" - Dzień Dziecka w Parku Orła Białego
I Inauguracyjna Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej Białogardu
233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Dzień Flagi w Białogardzie
Europiknik z okazji jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej
Eko Piknik rodzinny - sezon rozpoczęty
Solidarni z osobami w Spektrum Autyzmu!
Ostatnia sesja Rady Miejskiej Białogardu kadencji 2018-2024
XL Sesja Białogardzkiej Rady Seniorów
I Regionalny Kongres Kobiet za nami
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Białogard
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".