Miasto Białogard » Informacje »

Zajęcia w szkołach

Redaktor
Od 25 maja białogardzkie szkoły podstawowe będą otwarte dla uczniów, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacjach naukowych.
Z powodu stanu epidemii zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formie wciąż nie mogą być prowadzone w placówkach oświatowych. Jednak od 25 maja szkoły podstawowe będą prowadziły, dla chętnych uczniów, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne, oraz konsultacje naukowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminów końcowych.

Każda ze szkół została odpowiednio przygotowana do przyjęcia uczniów zgodnie z wytycznymi i procedurami obowiązującymi w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

INFO PRZEDSZKOLA


Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zajęć, ilości uczniów i sposobie kontaktu z białogardzkimi szkołami.
Szkoła Podstawowa nr 1 - od 25 maja do szkoły będzie uczęszczało 2 dzieci. Utworzono 1 grupę.
Na planowane konsultacje z uczniami zgłosiło się 25 osób.
Miejsca zostaną utworzone zgodnie ze zgłoszeniami rodziców/opiekunów prawnych. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły.
Kontakt telefoniczny sekretariat: 723 221 631, dyrektor: 791 721 701, email - sp1bialogard@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
Planowane są konsultacje z uczniami, które będą prowadzone w wyznaczonych dniach o stałych porach. Uczniowie otrzymali informację odnośnie możliwych kontaktów z nauczycielami w ramach konsultacji. Uczniowie indywidualnie umawiają się z nauczycielami na konkretną godzinę.

Dowolna ilość miejsc wolnych. Rodzice zgłaszają indywidualnie potrzeby do wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie - dotyczy zarówno zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji dla klas 8. Nauczyciele są w gotowości do pracy na terenie szkoły w wyznaczonych godzinach do konsultacji dla uczniów klas.

Kontakt telefoniczny
: sekretariat: 723 221 668, dyrektor 723 221 674, email - sp3@bialogard.info

Szkoła Podstawowa nr 4
Zajęcia, które będą zorganizowane:

- w budynku A (przy ul. Grunwaldzkiej 53)
* opiekuńczo-wychowawcze
* rewalidacyjne

- w budynku B (przy ul. Kościelnej 1)
* rewalidacyjne
* konsultacje dla uczniów kl. 8

Wychowawcy dokonali pierwszego rozpoznania dotyczącego udziału uczniów w zajęciach. Rodzice zgłaszają swoje dziecko na podstawie karty zgłoszenia (zgłoszenia jeszcze są przekazywane).

Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgłosiło się 7 uczniów z kl. 1-3. Będzie to 1 grupa. Opiekę będzie sprawować 2 nauczycieli (zmiana co drugi dzień). Zajęcia będą odbywać się w świetlicy szkolnej w godz. 7:00-16:00.
Na zajęcia rewalidacyjne zgłosiło się 2 uczniów. Będą odbywały się w przygotowanym do tego typu zajęć gabinecie.
Na konsultacje zgłosiło się 50 uczniów z kl. 8. Zajęcia zostały podzielone ze względu
na przedmiot i dostosowane do potrzeb uczniów. Codziennie po południu będą odbywać się zajęcia z innego przedmiotu, prowadzone przez nauczycieli uczących daną klasę. Zajęcia prowadzone będą w grupach do 5 lub 9 uczniów w zależności od wielkości pomieszczenia, w różnych salach i na różnych poziomach, by uniknąć gromadzenia się uczniów.
Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę bezpośrednio do klasy.
Na każdy rodzaj zajęć uczeń ma możliwość dołączenia w każdym momencie.
W budynku A będzie udostępniona uczniom biblioteka szkolna w godz. 16:00-18:00
aby uniknąć kontaktu z uczniami przebywającymi do południa w szkole.
Stały kontakt z uczniami i rodzicami mają wychowawcy klas.

Kontakt telefoniczny
: sekretariat: 723 221 677, dyrektor 723 221 678, email - sp4@bialogard.info

Szkoła Podstawowa nr 5 - od 25 maja zgłosiło się 8 uczniów.
 1. Dzieci są ze wszystkich poziomów klas, najwięcej z kl.1, utworzono 1 grupę.
 2. Zaplanowano konsultacje dla klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych jednak zainteresowanie nie jest duże, zgłosiło się 4 uczniów.
 3. Wychowawcy klas są w bieżącym kontakcie z rodzicami uczniów poprzez dziennik elektroniczny, Ci w każdej chwili mogą zgłosić chęć udziału dziecka w zajęciach. W obecnej grupie mamy jeszcze 4 wolne miejsca. Przy większym zainteresowaniu, bez problemu będziemy tworzyć następne.
Kontakt telefoniczny: sekretariat: 723 221 692, dyrektor 723 221 698, email - sp5@bialogard.info

WAZNEProcedury obowiązujące we wszystkich szkołach:
 • Przy wejściu do szkół znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba i dziecko.
 • Rodzic/prawny opiekun/osoba przyprowadzająca zobowiązany jest wejść do przedsionka szkoły razem z dzieckiem i poczekać na decyzję przyjęcia dziecka na zajęcia do świetlicy.
 • Pracownik szkoły odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych). W tym celu możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury dziecka, rodzica/prawnego opiekuna lub innej osoby przyprowadzającej przy pomocy termometru bezdotykowego.
 • W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, pracownik szkoły informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu, kierując się zasadą, że do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry. Nie wchodzą na teren szkoły. Pozostają w przedsionku szkoły.
 • Nauczyciele mogą organizować zajęcia w salach przygotowanych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, np.: komputerowej, sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych i terenie szkolnego placu zabaw. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw lub boisku przebywały wyłącznie dzieci z danej grupy. Po zakończeniu zajęć personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 • Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 • Sala, w której organizowane są zajęcia z dziećmi, powinna być wietrzona przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zabrania się przynoszenia przyborów szkolnych (zeszytów, książek, kredek, itp.) zabawek przez dzieci z domu.
 • Dziecko może przynieść do szkoły śniadanie w opakowaniu, które po spożyciu można wyrzucić do śmieci.
 • Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Data: 2020
Temat: Edukacja

Informacje

Zmiany w rozkładzie jazdy. Linia nr 4 zawieszona.Od 20 lipca autobusy linii nr 4 nie będą kursowały w dni powszednie.» więcej Gospodarka odpadami - kampania informacyjnaFilm o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w mieście Białogard» więcej Program Stypendiów Pomostowych Stypendia dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021 (Segment IA). Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę ...» więcej Kolejne środki na zakup komputerów dla uczniów z białogardzkich podstawówek z programu „Polska Cyfrowa”.Miasto Białogard pozyskało kolejne środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020. W ramach projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edu ...» więcej Infografiki edukacyjne dot. wakacyjnych wycieczek do lasu» więcej Wgląd do spisu wyborców Burmistrz Białogardu informuje, że w związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został sporządzony spis wyborców. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz ...» więcej moBiLET w Białogardzie Jeździsz do pracy lub szkoły autobusem? Korzystasz z komunikacji miejskiej tylko w weekendy? Dzięki moBiLET kupisz bilet szybko i o każdej porze: • Uruchom aplikację moBiLET, wybierz „komunikacja miejska” • Wybierz Miasto i Przewoźnika ...» więcej Dyrektor MOPS apeluje!UWAGA NA OSZUSTÓW PODSZYWAJĄCYCH SIĘ POD PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOGARDZIE!» więcej Maseczki obowiązkowe w autobusach Przypominamy Państwu, że podczas korzystania z komunikacji miejskiej nadal trzeba zakrywać usta i nos. Obserwujemy niestety, że nie wszyscy pasażerowie stosują się do tych zaleceń. Dlatego prosimy i apelujemy o zakładanie maseczek ...» więcej Zmiana lokalu wyborczego nr 1 Uwaga! Zmiana siedziby lokalu wyborczego nr 1 w Białogardzie Urząd Miasta w Białogardzie uprzejmie informuje, że na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, postanowieniem nr 112/2020 Komisarza Wy ...» więcej
1234567

FOTOGALERIA

Park na finiszu
URODZINOWY WEEKEND BIAŁOGARDU
Wyrazy uznania za wspaniały gest
Upominek dla najmłodszych białogardzian
Witkacego w nowej odsłonie
Stan epidemii. III etap znoszenia ograniczeń!
Ulica Bolesława Śmiałego przebudowana!
Narodowy Dzień Zwycięstwa
Stan epidemii. Luzowanie ograniczeń. II etap
Inwestycja minęła półmetek, park wybudza się do nowego życia
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin serwisu Polityka prywatności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".