Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Informacje »

Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Redaktor - K.S.
Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru: Priorytet 6, Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny o nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23
Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Miasto Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krótka 1, 78-200 Białogard, ogłaszają otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych realizującego zadania statutowe na terenie miasta Białogard lub powiatu białogardzkiego, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027)

Cel projektu:
Wsparcie rodzin z terenu Miasta Białogard. Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta Białogard przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

Typy działań przewidziane do realizacji:
1. Wsparcie na rzecz rodziny w formie:
a) usług w środowisku dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (m.in. asystentura rodzinna, terapia, mediacja, poradnictwo specjalistyczne, rodziny wspierające, interwencja kryzysowa, rozwój doradztwa rodzinnego, grupy wsparcia, tworzenie i funkcjonowanie lokalnych miejsc wsparcia dla rodzin z dziećmi np: klubów dla rodziców, wspieranie profilaktyki rozpadu więzi rodzinnych, budowania kompetencji dzieci/dzieci i rodziców);
b) działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparcie terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy - w domu, w środowisku, w szkole itp.), wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, sprawców przemocy, lokalne centra terapeutyczne dla osób potrzebujących pierwszej, wstępnej pomocy (konsultacji) przed skierowaniem do stałej pomocy w zakresie psychologa lub psychiatry, interwencja kryzysowa;
c) usług wsparcia dla dzieci i młodzieży usamodzielnianych, przebywających w instytucjach całodobowych np. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. oraz w placówkach wsparcia dziennego;
d) wsparcia psychologicznego dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci adoptowanych itp.;
e) wsparcie szkoleniowo doradcze dla kadry podmiotów i instytucji pracujących z rodziną w kierunku rozwoju usług na rzecz rodziny i profilaktyki kierowania dzieci do pieczy;
f) wprowadzenia innowacyjności w zakresie zadań gminy w obszarze wsparcia rodziny.
Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz rodzin
Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji działań na rzecz wsparcia rodzin
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) być sporządzone w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (statut oraz wypis z właściwego rejestru np. KRS)
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 wraz z załącznikami
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
• otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
• nie zalega z opłacaniem podatków
Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Burmistrza Białogardu
b) Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Białogard dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
c) Od decyzji Burmistrza Białogardu nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Białogardzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.22”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 27.12.2023 r. do godziny 15.00
c) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Emilia Bury
Burmistrz Białogardu

Pliki do pobrania:
Data: 2023
Temat: Samorząd

Informacje

Wybory do Białogardzkiej Rady SeniorówOGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁOGARDU O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW DO BIAŁOGARDZKIEJ RADY SENIORÓW NA KADENCJĘ 2024-2029» więcej Karaoke dla seniorówEmilia Bury - Burmistrz Miasta Białogard i Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na Karaoke dla Seniorów! Już 5 kwietnia o godzinie 17:00 w sali kameralnej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich - zapisy w biurze CKiSE lub tel ...» więcej Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w BiałogardzieBurmistrz Białogardu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie przy ul. Chopina 8» więcej Konkurs na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Bajka"Burmistrz Białogardu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajka" w Białogardzie przy ul. 1 Maja 12» więcej Poszukujemy najlepszych wolontariuszy!Miasto Białogard zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych”.» więcej Uwaga - prace drogowe na ul. Modrzewskiego» więcej Zgłoszenia kandydatów na ławników!Zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027» więcej Doręczenia decyzji z wymiarem podatku od nieruchomościJak co roku Urząd Miasta w Białogardzie organizuje akcję doręczania mieszkańcom decyzji z wymiarem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz nakazów płatniczych na 2024 r.» więcej "Na co idą nasze pieniądze?Wszyscy płacimy podatki, jednak bardzo istotne jest, byśmy wiedzieli, jak są one wykorzystywane. Z tego powodu powstał projekt prezentujący budżety miast i gmin. Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu przyczyn ...» więcej 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za namiW niedzielę 28 stycznia odbył się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Licytacje, występy artystyczne i wspólne światełko do nieba... a także koniec koncert Antka Smykiewicza.» więcej
1234567

FOTOGALERIA

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami
Przedświąteczne Spotkanie Białogardzian - wydarzenie pełne świątecznego klimatu.
Kolejna nowoczesna syrena alarmowa w Białogardzie.
Białogardzka Gala Wolontariatu 2023
AKCJA ZIMA 2023/2024
Obchody Święta Niepodległości w Białogardzie
Zakończenie modernizacji filii Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera
Drugie urodziny „Gryfusia” – dwa lata pełne radości i rozwoju.
Dni Białogardu 2023
Białogard zwycięzcą 54. Bitwy o krowę!
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Białogard
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".