Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Nasze Miasto

Przebudowa ul. Norwida


1. Nazwa inwestycji: „Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie”.

2. Umowa nr 32/2021/A/60 z dnia 29.11.2021 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania rocznego pn. „Przebudowa ul. Norwida w Białogardzie”.

3. Wartość dofinansowania (nie więcej niż 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).
Całkowita wartość zadania: 387 213,95 zł
w tym: dofinansowanie RFRD: 301 099,06 zł
środki własne: 86 114,89 zł.

3. Zadanie obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z drogowych płyt betonowych i betonowej kostki brukowej, na odcinku długości około 145 m;
b) wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodników z betonowej kostki brukowej, na odcinku długości około 145 m wraz z wykonaniem ścieku terenowego
c) budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej o długości ok 98,3 m wraz z wpustami ulicznymi z osadnikiem oraz wykonanie przyłączenia do istniejącego wpustu zlokalizowanego na ul. Baczyńskiego, na wysokości przebudowywanej ulicy.

Termin zakończenia zadania: do dnia 15 sierpnia 2022 r.